Responsive image

ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต ซื้อสินค้าเป็นเงินสด


ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต ซื้อสินค้าเป็นเงินสด


- ต่ำกว่า 9,999 หัก 5%

- ต่ำกว่า 10,000 - 29,999 หัก 4%

- ต่ำกว่า 30,000 - 299,999 หัก 3.5%

- ต่ำกว่า 300,000 ขึ้นไป หัก 3%

เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น1
โทร. 09933551111
เปิดบริการทุกวัน
- ต่ำกว่า 9,999 หัก 5%

- ต่ำกว่า 10,000 - 29,999 หัก 4%

- ต่ำกว่า 30,000 - 299,999 หัก 3.5%

- ต่ำกว่า 300,000 ขึ้นไป หัก 3%

เดอะมอลล์ท่าพระ ชั้น1
โทร. 09933551111
เปิดบริการทุกวัน
วิธีคิดค่าธรรมเนียม

รูดบัตรรับเงินสด

รูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด

วิธีคิดค่าธรรมเนียม

รูดบัตรรับเงินสด

รูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด


รูดบัตรเครดิต 5,000 หัก 5%
วิธีคำนวน 5,000 - 5% = จะได้รับเงินสด 4,750 บาท

รูดบัตรเครดิต 30,000 หัก 4%
วิธีคำนวน 30,000 - 4% = จะได้รับเงินสด 28,800 บาท
รูดบัตรเครดิต 5,000 หัก 5%
วิธีคำนวน 5,000 - 5% = จะได้รับเงินสด 4,750 บาท

รูดบัตรเครดิต 30,000 หัก 4%
วิธีคำนวน 30,000 - 4% = จะได้รับเงินสด 28,800 บาท

เงื่อนไข

รูดบัตรรับเงินสด

รูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด

เงื่อนไข

รูดบัตรรับเงินสด

รูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด

• ใช้บัตรเครดิต + บัตรประชาชน ทุกครั้งที่ทำการรูด
• ต้องเป็นเจ้าของบัตรมาใช้บริการเองเท่านั้น
• รูดบัตรได้เฉพาะวงเงินที่มีในบัตรเท่านั้น
• ใช้บัตรเครดิต + บัตรประชาชน ทุกครั้งที่ทำการรูด
• ต้องเป็นเจ้าของบัตรมาใช้บริการเองเท่านั้น
• รูดบัตรได้เฉพาะวงเงินที่มีในบัตรเท่านั้น

สถานที่ให้บริการ

รูดบัตรรับเงินสด

รูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด

สถานที่ให้บริการ
เดอะมอลล์ สาขาท่าพระ
ทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น.
เดอะมอลล์ สาขาท่าพระ
ทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น.



ปกรณ์ 09-9335-5111

LineID - pakorncash

Line@ - @gwz9838

Facebook PakornCash

ปกรณ์ 09-9335-5111

LineID - pakorncash

Line@ - @gwz9838

Facebook PakornCash

รับรูดบัตร ค่าธรรมเนียมถูก